Tietoa sähköpyöristä

Sähköpyörä: Sähköpyörä on polkupyörä, jossa sähkömoottori avustaa matkantekoa. Tehoa pyörän moottorilla saa olla enintään 250 wattia (W). Moottori saa avustaa ainoastaan poljettaessa, mikä tarkoittaa, että kaasukahvaa ei saa olla. Sähköpyörän maksiminopeus avustaessa saa olla korkeintaan 25 km/h. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö pyörällä saisi polkea kovempaa vaan sitä että moottoriavustus kytkeytyy pois 25 km tuntinopeudessa. Sähköpyörä luokitellaan tavalliseksi polkupyöräksi liikenteessä.

Moottorilla varustettu pyörä (L1e-a): Tällaisella pyörällä saa olla kaasukahva ja jopa 1000 wattinen moottori. Pyörän nopeudeksi on kuitenkin rajoitettava 25 km/h. Tämä siis tarkoittaa, että moottorin on kytkeydyttävä pois päältä 25 km tuntinopeudessa. Tällaiselle pyörälle kuuluu ottaa liikennevakuutus. Vakuutus tällaisille pyörille on noin 50-150 euron välillä vuositasolla.

Mikäli pyörä kulkee moottorin voimalla kovempaa kuin 25 km/h, luokitellaan pyörä mopoksi ja tulisi rekisteröidä sellaiseksi. Huomaa kuitenkin, että rekisteröinti vaatii pyörältä tyyppihyväksynnän, joka voi olla huomattavan kallista.

Muut sähköajoneuvot:

Jalankulkua avustavat / korvaavat liikkumisvälineet:

Tällainen laite on esimerkiksi yksi- tai useampipyöräinen liikkumisväline, kuten esimerkiksi sähköpotkulauta tai tasapainoskootteri, jonka moottoriteho on korkeintaan 1000 wattia ja, jonka maksiminopeus on enintään 15 km/h. Tällaisella laitteella saa liikkua jalkakäytävällä kävelynopeutta eikä laitteelle ole annettu tarkempia teknisiä vaatimuksia esimerkiksi valoista tms. Tällaista liikkumisvälinettä ei saa käyttää jalkakäytävällä, jos sen nopeus ylittää 15 km/h vaikka moottori kytkeytyisi pois päältä siinä nopeudessa. Tällaisessa laitteessa ei myöskään saa olla istuinta, mikäli sitä ei ole nimenomaisesti tarkoitettu käytettäväksi liikuntarajoitteisen käyttöön, maastokäyttöön tai on itsestään tasapainottuva.

Kevyt sähköajoneuvo:

Tähän luokkaan kuuluvat sähköpotkulaudat, ”Segway-tyyppiset” kuljettimet, tai muut skootterit ja sähkörollaattorit.

Tällaisessa ajoneuvossa saa olla enintään 1000 wattinen moottori ja nopeus on rajoitettava 25 km:n tuntinopeuteen.

Näissä ajoneuvoissa etuvalo on pakollinen sekä äänimerkinantolaite ja heijastimet. Tällaisia ajoneuvoja koskevat samat säännöt, kuin polkupyörän.  Laitteissa ei saa olla istuinta, mikäli laite ei nimenomaisesti ole tarkoitettu liikuntarajoitteisen käyttöön, maastokäyttöön tai on itsestään tasapainottuva laite.

Tällainen laite ei tarvitse liikennevakuutusta.

Huomaa että ohjeistukset ja lait muuttuvat jatkuvasti. Emme vastaa siitä että tässä esitetyt tiedot ovat aina ajan tasalla tai täydelliset. Traficom on oikea paikka ajankohtaisen tiedon etsimiseen.